نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تویی که گمان میکردم

180,000 تومان
روایتی واقعی از زندگی پر فراز و نشیب فرزندان یک شهیدیکی از دوستان حضرت امام خمینی رحمت اله علیه نقل فرموده اند که زمانی ما در نجف در اتاقی که حضرت امام درحال نوشتن برگه­ای بودند در حال کار کردن و صحبت کردن با یکدیگر بودیم فاصله ما با حضرت امام حدود دو متر بود و گفتگوی ما دو نفربلند نبود ولی صدایمان به گوش معظم له میرسید؛ حرف ما کشیده شد به تقوی حضرت آیت الله خوانساری و خیلی در این باب هر دو از ایشان تجلیل کردیم؛ یک مرتبه حضرت امام سر از روی کاغذ برداشتند و رو به ما کردند و فرمودند: ...