نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

همسر شایسته از نگاه قرآن

65,000 تومان

یکی از شیرین ترین و پرخاطره ترین رخدادهای دوران حیات هر شخص ازدواج است ؛ زیرا پسر یا دختر در سایه ازدواج ، افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی ، برای یک عمر کنار خود، همنشین و هم رازی می یابد که می تواند بهتر و بیشتر از هرکس دیگر حتی والدین و دوستان نزدیک شادی ها و کامیابی های خود را با او تقسیم کند و در برخورد با تلخی ها ناکامی ها به او پناه آورد. فرد در کنار همسر و در پرتو تلاش دو سویه ،به استقلال مالی می رسد و با برخورداری از فرزندان ، ضمن آنکه بازار زندگی اش رونق و صفایی دوباره می یابد، به نیاز جاودانه زیستن خود نیز پاسخی درخور می-دهد و با تربیت فرزندانـی صالـح ، خود را از نعمات دنـیوی و اخروی بهره مند می سازد. آنچه در این بین جای پرسش دارد ، این است که اولا" نگاه دین به پدیدۀ ازدواج چیست؟ دوم آنکه ، ویژگی های همسر شایسته کدام است؟ و سوم اینکه ، اسلام برای تحکیم روابط خانوادگی چه تمهیداتی اندیشیده است؟ در این فصل به دو پرسش نخست پاسخ می دهیم و به پرسش سوم نیز در فصل « روابط خانوادگی» می پردازد .

برای خرید فایل این کتاب اینجا کلیک کنید.

زکات، صدقه و احسان در منظر قرآن کریم

120,000 تومان

زکات: عملی واجب در اسلام، که فواید اُخروی و دنیوی بی شماری داشته و ما با زکات دادن اموال خود را پاکیزه و طاهر می گردانیم. صدقه: می تواند هم واجب باشد و هم مستحب؛ البتّه زمانی که صدقه دهنده در کردارش صدق باشد زکات و امر واجب گفته می شود و در غیر این صورت مستحب است. احسان: از ریشۀ حسن است و به عمل نیکی گفته می شود که فقط خالص برای خدا باشد. در هر فصل ابتدا به تعریف لغوی و معنوی هر یک از مفاهیم زکات، صدقه و احسان پرداخته و به همراه آیات تفسیر مختصری برای هر کدام ارائه کرده و سعی گردید که موضوعات مربوط به هر یک حتماً با یکی از آیات قرآن مستند گردد. در فصل چهارم نیز مقایسه ای بین مفاهیم هر سه فصل به عمل آمده و وجوه اختلاف و اشتراک هر کدام بررسی شده است و در فصل پنجم به تعاریف عناوین مشابه (خمس، ایثار، انفاق) به توضیح مختصری پرداخته شده است.